Kommende arrangementer

                    SÆT X I KALENDEREN 2020:

Søndag den 2. februar k. 17.00: Kyndelmissegudstjeneste i kirken med efterfølgende suppe og hygge i Sognegården.

Torsdag den 16. april kl. 19.00: Årsmøde i Menighedsplejen

Mandag den 4. maj kl. 19.00: Befrielsesgudstjeneste i kirken med efterfølgende foredrag med Per Stig Møller i Sognegården.

Torsdag den 28. maj: Sommeraftentur (Turen er endnu ikke planlagt)

Søndag den 20. september kl. 10.00: Høstgudstjeneste og frokost

Torsdag den 22. oktober kl. 18.30: Efterårsfest i Sognegården

Søndag den 22. november kl. 11.00 - 15.00: Julemarked i Sognegården

Torsdag den 3. december kl. 19.00: Fredslysgudstjeneste og julehygge i Sognegården