Julehjælp

Uddeling af julehjælp 2020

Måløv Sogns Menighedspleje har igen i år, mulighed for at give et mindre beløb til økonomisk hjælp til julen.

Ansøgningsskema kan hentes på kirkekontoret eller her på hjemmesiden, fra tirsdag den 10. november 2020.

Skemaet skal være Menighedsplejens formand Lisbeth Hannibal i hænde senest onsdag den 2. december 2020.

Kun ansøgere med bopæl i Måløv Sogn vil komme i betragtning til julehjælpen. Julehjælpen uddeles primært til familier med hjemmeboende børn ( til og med 17 år).  

Ansøgningen sendes til:
Måløv Sogns Menighedspleje

Att. Lisbeth Hannibal

Liljevangsvej 38 A,

2760 Måløv