Julehjælp

Uddeling af julehjælp 2019

Måløv Sogns Menighedspleje har igen i år, mulighed for at give et mindre beløb til økonomisk hjælp til julen.

Ansøgningsskema kan hentes på kirkekontoret eller her på hjemmesiden, fra tirsdag den 12. november 2019.

Skemaet skal være Menighedsplejens formand Lisbeth Hannibal i hænde senest onsdag den 4. december 2019.

Kun ansøgere med bopæl i Måløv Sogn vil komme i betragtning til julehjælpen. Julehjælpen uddeles primært til familier med hjemmeboende børn ( til og med 17 år).  

Ansøgningen sendes til:
Måløv Sogns Menighedspleje

Att. Lisbeth Hannibal

Liljevangsvej 38 A,

2760 Måløv

Ansøgningsskema til julehjælp 2019