Julehjælp

Uddeling af julehjælp 2019

Måløv Sogns Menighedspleje har mulighed for at give mindre beløb til økonomisk hjælp til julen. Ansøgningsskema kan hentes på kirkekontoret fra den 11. november 2019 og skal være Menighedsplejens formand Lisbeth Hannibal i hænde senest onsdag den 4. december 2019. Kun ansøgere med bopæl i Måløv Sogn vil komme i betragtning til julehjælpen. Julehjælpen uddeles primært til familier med hjemmeboende børn ( til og med 17 år).  

Ansøgningen sendes til:
Måløv Sogns Menighedspleje

Att. Lisbeth Hannibal

Liljevangsvej 38 A,

2760 Måløv