Årsmøde

Årsmøde i Menighedsplejen

UDSAT TIL DEN 7. OKTOBER kl. 19.00

Mødet var oprindelig planlagt til den 16. april, men blev udsat til den 4. juni. På grund af et forsamlingsforbud på 10 personer og da formand Lisbeth Hannibal holder ferie i juni og derefter går på orlov, er årsmødet nu udsat til den 7. oktober 2020.

Samvirkende Menighedsplejer har sagt god for aflysningen og flytningen af årsmødet, da regnskabet er revideret og aflysning og flytning varsles.

 

Onsdag den 7. oktober kl. 19.00 afholder Menighedsplejen sit årsmøde, hvor bestyrelsen beretter om det forgangne år, regnskabet gennemgås, og besty­relsesmedlemmer og suppleanter vælges. Når det formelle er vel overstået, bydes der på hygge, snak, ost og rødvin. Alle er velkommen!

        

Dagsorden:

 

1. Velkomst ved Formand Lisbeth Hannibal

 

2. Valg af dirigent

 

3. Bestyrelsens beretning

 

4. Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår ved kasserer Kirsten Lyskjær Jørgensen.

 

5. Gennemgang af budget

 

6. Arrangementer i løbet af 2020

 

7. Indkomne forslag

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.m.

 

·         Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer (Bruno Wolff. Bruno er villig til genvalg)

 

·         Valg af 2 revisorer (Peder Lund og Frans Rossen er villige til genvalg)

 

·         Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Dorte Greve og Kirsten Diemer. Dorte er villig til genvalg. Kirsten Diemer er ikke villig til genvalg)

 

·         Valg af 1 revisorsuppleant (Gunnar Frees er villig til genvalg)

 

9. Eventuelt