Årsmøde

Årsmøde i Menighedsplejen

Mødet var oprindelig planlagt til den 16. april 2020, men på grund af situationen med Covid-19, er mødet aflyst og flyttet til den 4. juni 2020.

 

Torsdag den 4. juni kl. 19.00 afholder Menighedsplejen sit årsmøde, hvor bestyrelsen beretter om det forgangne år, regnskabet gennemgås, og besty­relsesmedlemmer og suppleanter vælges. Når det formelle er vel overstået, bydes der på hygge, snak, ost og rødvin. Alle er velkommen!

 

 

 

Årsmøde i Måløv Sogns Menighedspleje                     den 4. juni 2020 kl. 19.00                       

 

 

Dagsorden:

 

1. Velkomst ved Formand Lisbeth Hannibal

 

2. Valg af dirigent

 

3. Bestyrelsens beretning

 

4. Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår ved kasserer Kirsten Lyskjær Jørgensen.

 

5. Gennemgang af budget

 

6. Arrangementer i løbet af 2020

 

7. Indkomne forslag

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.m.

 

·         Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer (Bruno Wolff. Bruno er villig til genvalg)

 

·         Valg af 2 revisorer (Peder Lund og Frans Rossen er villige til genvalg)

 

·         Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Dorte Greve og Kirsten Diemer. Dorte er villig til genvalg. Kirsten Diemer er ikke villig til genvalg)

 

·         Valg af 1 revisorsuppleant (Gunnar Frees er villig til genvalg)

 

9. Eventuelt