Menighedsplejen i Måløv Sogn

Menighedsplejen i Måløv Sogn blev oprettet i foråret 2010. Menighedsplejen er en selvstændig institution under Måløv Kirke. Måløv Sogns Menighedspleje ledes af en bestyrelse, bestående af seks medlemmer, samt den ene af kirkens faste præster.

Menighedspleje er det kirkelige sociale arbejde, der udføres lokalt i sognet. Arbejdet er baseret på det kristne menneskesyn og med respekt for det enkelte menneskes eget værd. Vores formål er at inspirere til og støtte udvikling af netværksarbejde og omsorg for mennesker i alle aldre.

Menighedsplejen kan ved juletid ansøges om julehjælp, hvis man er bosiddende i Måløv Sogn. En ansøgning kan hentes på kirkens kontor og sendes eller afleveres udfyldt til formanden for Menighedsplejen.

I tilfælde af akut økonomisk nød, kan man ved personlig henvendelse til formanden for Menighedsplejen og mod forevisning af dokumentation for den økonomiske situation, i få tilfælde modtage et mindre beløb til økonomisk hjælp. Menighedsplejen har begrænsede midler og disse prioriteres til uddeling af julehjælp.

Udover den direkte, materielle hjælp til sognebørnene, er det tanken, at Menighedsplejen skal støtte det generelle menighedsarbejde i sognet.

Formand for menighedsplejen

Kirkebogsførende 
sognepræst 

Lisbeth Hannibal 
Møllemosen 5 
2760 Måløv 
Tlf. 4466 1560 Mob. 2465 3787 
liha@km.dk

Menighedsplejens folder forår 2019