Medlemskab

Hvis man er døbt, sker indmeldelse ved henvendelse til en af præsterne, samt udfyldelse af en blanket eller en e-mail til kirkekontoret.

Hvis man er udøbt, sker indmeldelse som en følge af dåbshandling i kirken. Inden dåben skal der aftales et dåbs oplærings forløb med en af kirkens præster. Det aftales mellem præsten og den enkelte efter behov.

Udmeldelse sker ved henvendelse til kirkekontoret, hvor der udleveres en blanket til underskrift eller man kan sende en e-mail til kirkekontoret. Ved udmeldelse mistes retten til gejstlig medvirken ved bisættelse/begravelse og til at handlingen foretages i en kirke.