Dødsfald

Senest 2 dage efter et dødsfald har fundet sted skal nærmeste pårørende til afdøde fremsætte en anmodning om foretagelse af begravelse eller ligbrænding, som afgives gennem en digital selvbetjening på borger.dk. Blanketten "Anmodning om begravelse eller ligbrænding" udfyldes ved at logge på med NemID. Ønsker man en bedemand til at varetage bisættelsen/begravelsen skal der gives en fuldmagt til denne. Hertil udfyldes en skabelon, som også forefindes på borger.dk

Kirkekontoret hjælper gerne med at vejlede om begravelsen.

Ved kirkelig begravelse må den, der sørger for begravelsen, træffe aftale med præsten om tidspunktet for og forløbet af begravelseshøjtideligheden. Dette sker ved i første omgang at henvende sig til Kirkekontoret.

Jordfæstelse eller ligbrænding skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet). En urne skal ligesom en kiste sættes i jorden på en kirkegård. Urner kan dog også anbringes i særligt indrettede rum (kolumbarier), som findes ved nogle kirkegårde. Alternativt kan man anmode om, at asken spredes over havet så frem i fald dette var afdødes ønske og det kan dokumenteres.
For nærmere aftale om gravsted kontakt kirkekontoret.