Du er her: 

Organist

Fra d. 8. december 2017 overtager Organist Lene Jelager alle Marlene Hauges opgaver i Marlenes barselsperiode.

Organisten spiller til alle gudstjenester og de kirkelige handlinger, vielser, bisættelser og begravelser.

Organisten leder kirkens kor. De medvirker i forskelligt omfang ved gudstjenesterne og musikalske arrangementer ved kirken. (Læs videre om korene under egen side.)

Organisten arrangerer koncerter, og er i samarbejde med præsterne ansvarlig for tilrettelæggelsen af det musikalske indhold i musikgudstjenesterne.

Organistvikar
Lene Jelager
lj@maalovkirke.dk

Organist
Marlene Hauge
Tlf. 21 81 49 09
mh@maalovkirke.d