Du er her: 

Menighedsråd

Menighedsrådet der er valgt i 2016 for en 4 årig periode

Lise Bramsen, Kirsten Diemer, Peder Lund, Hans-Henrik Nielsen, Kirsten Lyskjær Jørgensen, Else Rasmussen, Anne Lisbeth Drisdal Sørensen, Judy Skov Skjerning, Gustav Blomberg, Annette Frejvald Edske, Bente Elise Andersen.

Pr. 30. november 2017 er
Anne Lisbeth Drisdal Sørensen udtrådt af menighedsrådet og derfor er Liisa Manis indtrådt i stedet


Suppleanter:

Karsten Kriegel, Jens Nørland, Sune Lohse

Menighedsrådet ved Måløv Kirke er valgt for en 4 årig periode. Næste valg foregår i 2020.

Menighedsrådet er organiseret på følgende måde: Menighedsrådet har valgt et forretningsudvalg til at varetage den daglige drift og forberede menighedsrådsmøderne.

Forretningsudvalg:
Lise Bramsen, Peder Lund, Hans-Henrik Nielsen, Kirsten Diemer, Gustav Blomberg, Lisbeth Hannibal 

 Oversigt over menighedsrådets udvalg

Økonomiudvalg:
Hans-Henrik Nielsen
Else Rasmussen
Kirsten Jørgensen

Valgudvalg:
Peder Lund
Hans-Henrik Nielsen
Bente Elise Andersen


Aktivitetsudvalg:
Kirsten Dieme
Gustav Blomberg
Lise Bramsen
Annette Frejvald Edske
Liisa Manis
Brian K Schønberg
Peter Jakobsen (kirketjener)


Kirke- og kirkegårdsudvalg:
Gustav Blomberg
Judy Skov Skjerning
Kirsen Jørgensen
Marianne Jakobsen (kordegn)

Musikudvalg
Hans-Henrik Nielsen
Karsten Krigel
Bente Elise Andersen
Marlene Hauge (organist)

Præstegårdsudvalg:
Else Rasmussen
Hans-Henrik Nielsen


Kirkebladsudvalg:
Elisabeth Jørgensen
(Kirke- og kulturmedarbejder)
Peder Lund
Lisbeth Hannibal
Kirsten Jørgensen
Kirsten Diemer
(Lise Bramsen) 

Koncertudvalg:
Bente Elise Andersen
Hans-Henrik Nielsen


Byggeudvalg:
Hans-Henrik Nielsen
Lise Bramsen
Kirsten Jørgensen
Peter Jakobsen
Elisabeth Jørgensen
Marianne Jakobsen
Lisbeth Hannibal

Trivselsudvalg:
Lise Bramsen
Else Rasmussen
Kirsten Diemer 

Formand:
Lise Bramsen
lb@maalovkirke.dk
Møllemosen 97,
2760 Måløv
tlf 21 90 32 05

Næstformand:
Peder Lund
tlf: 44 66 30 07
lundpeder5@gmail.com
Kirkeværge
Valgudvalg (formand)
Kirkebladsudvalg

Kasserer:
Hans-Henrik Nielsen
tlf: 21 27 02 58
hhnie@outlook.com
Økonomiudvalget
Valgudvalget
Musikudvalget
Byggeudvalget
Præstegårdsudvalget

Formand for Kirke-
og kirkegårdsudvalg:

Gustav Blomberg
tlf: 44 97 16 70
Medlem af:
Kirke- og kirkegårdsudvalget
Aktivitetsudvalget

Judy Skov Skjerning
tlf: 44 65 33 68
ja@skjerning.net
Medlem af:
Kirke- og kirkegårdsudvalget

Bente Elise Andersen
tlf: 28 12 19 69
Bente.Elise@mail.dk
Medlem af:
Musikudvalget
Valgudvalg

Kirsten Lyskjær Jørgensen
tlf: 61 30 69 32
kirsten.lyskjaer@gmail.com
Medlem af:
Økonomiudvalget
Kirkebladsudvalget
Kirke- og kirkegårdsudvalget
Byggeudvalget

Formand for aktivitetsudvalget
Kirsten Diemer

tlf: 27 63 15 15
gunnar_frees@hotmail.com
Medlem af:
Aktivitetsudvalget
Kirkebladsudvalget
Trivselsudvalget

Else Rasmussen
tlf: 50 10 86 08
elseherluf@gmail.com
Medlem af:
Økonomiudvalget
Præstegårdsudvalget
Trivselsudvalget

Lisbeth Hannibal
Præst (Kirkebogsføre)

Michael Andersen
Præst

 

Annette Frejvald Edske
Medlem af:
Aktivitetsudvalget

Anne Lisbeth Drisdal Sørensen
Medlem af:
Musikudvalget