Kirke- og Kulturmedarbejder

Sognemedhjælperen underviser konfirmanderne sammen med Lisbeth Hannibal. I fællesskab arrangerer de udflugter og temaweekends for konfirmanderne.

Sognemedhjælperen arbejder med hjemmeside, kirkeblad, familiefoldere, og hjælper menighedsrådets udvalg med at få offentliggjort deres arrangementer.

Herudover arrangerer sognemedhjælperen aktiviteter for børn og unge i samarbejde med Lisbeth Hanibal.

Sognemedhjælperen underviser minikonfirmanderne. Minikonfirmandklubben er en hyggelig eftermiddagsklub i sognegården for børn i 3. klasse.

Sognemedhjælperen tilbyder også sognets skoler temaundervisning i kristendom og andre relaterete emner.

Sognemedhjælperen afholder sommerkirke i den første uge af sommerferien.

Sognemedhjælperen er i det hele taget en medarbejder der kan trækkes på i mange sammenhænge.

 

 

Kirke- og Kulturmedarbejder
Elisabeth Jørgensen
Tlf. 44 60 07 72 
ej@maalovkirke.dk