Konfirmationsord

Til konfirmanderne

Ved jeres konfirmation skal præsten læse et konfirmationsord for jer.

Konfirmationsordet skal være et eller et par vers fra Bibelen, som forhåbentlig kommer til at betyde noget for jer fremover.

I kan selv vælge jeres konfirmationsord. Måske er der et bibelsted, der har fanget jeres opmærksomhed, eller måske vil I gerne have det samme konfirmationsord som en af jeres forældre eller en anden i familien. I kan også vælge et konfirmationsord blandt dem, der står på en liste som udleveres i løbet af undervisningen.