Formål, struktur og læseplan

Formålet med konfirmandundervisningen

I det år konfirmanderne går til forberedelse og så vidt muligt også derefter, skal konfirmanderne se sig selv som ansvarlige medlemmer af menighedslivet - ikke som kirkelige forbrugere. 

Konfirmandundervisningen omfatter udvalgte dele af Bibelen, fortrinsvis Det Nye Testamente og Trosbekendelsen, samt eksistentielle og etiske spørgsmål, som er relevante for alderstrinnet.

Fortrolighed med gudstjenesten omfatter deltagelse og medinddragelse. Det kræves derfor, at konfirmanderne mindst 8 gange i løbet af undervisningsperioden deltager i gudstjenesten.

Pædagogisk skal undervisningen give plads til at konfirmanderne engagerer sig efter interesser og evner. Klasseundervisningen kan blandes med f.eks. projektopgaver, ekskursion og kreative opgaver. Det kan også være planlæggelse og gennemførelse af gudstjenester eller det at være indsamler ved en landsindsamling (Folkekirkens Nødhjælp).

Struktur:

2 lektioner om ugen. Tidspunktet forhandles individuelt med skolerne.

Suppleres med filmaftner, foredrag m.m.

Kreativ dag:

Afholdes i januar i Sognegården. Hver af sognets to skoler har deres egen dag hvor de undervises. 

Læseplan:

  • Gudstjenestens opbygning - især højmessen
  • Kirkeårets opbygning
  • Lære Fadervor og Trosbekendelsen udenad
  • Dåben
  • Konfirmationen
  • Nadveren
  • Højtiderne: Jul, påske og pinse
  • Bibelen: Udvalgte lignelser - og dermed udvalgte eksistentielle temaer, som f.eks. tilgivelse, frelse, retfærdighed og næstekærlighed.