Post via E-boks

Kirkekontoret vil fra den 1. januar 2017 sende fakturaer og breve vedrørende f.eks. udløb af gravsted m.m. via e-boks. På baggrund af det sparede papir er e-Boks med til at skåne miljøet, da færre breve betyder en mindsket CO2–udledning og dermed en mindre miljøbelastning.

E- Boks er en online postkasse, hvor man modtager post fra offentlige myndigheder. Som borger kan man tilgå sin post fra både borger.dk og e-Boks.dk Det er den samme indbakke og den samme digitale post, du ser, uanset om du går via borger.dk eller e-Boks.dk.

Borgere, der ikke er i stand til at modtage posten digitalt, og som er blevet fritaget fra Digital Post vil selvfølgeligelig modtage post fra kirkekontoret på papir som hidtil.