Begravelseskaffe

Begravelseskaffe i sognegården

I forbindelse med bisættelser og begravelser kan vi i begrænset omfang tilbyde, at der bagefter kan holdes kaffeselskab ved en mindesammenkomst i sognegården. 

Lokalerne benyttes i ugens løb til undervisning af børn og unge, samt til andre arrangementer blandt andet for ældre, og vi har derfor ikke altid mulighed for at påtage os opgaven med at holde et sådant arrangement. 

Da lokalerne er meget optagede, kan mindesammenkomster kun gennemføres, når kirkens personale er i stand til at varetage opgaven. De står for hele arrangementet, også for den efterfølgende oprydning og rengøring af køkken og sal. Kirkens personale er i denne forbindelse kirketjeneren samt en række frivillige vikarmedarbejdere, der i et vist omfang kan tilkaldes, hvis kirketjeneren er optaget af den kirkelige handling.

Bestilling af kaffearrangement:

Henvendelse om kaffearrangement sker til kordegnekontoret, når man aftaler den kirkelige handling. Her kan man også få oplyst priser på forskellige muligheder.