Ændringer på Ny Kirkegård

Kirkegården ligner måske ikke sig selv lige nu.

I en periode vil vi forsøge at få en større biodiversitet og bringe kirkegården i overensstemmelse med den omliggende naturpark og de tanker om nye begravelsesformer, der lå i de oprindelige planer for kirkegården i naturparken.

Vedligeholdelsen vil derfor i højere grad blive udført på mere økologiske præmisser.

  1. I de områder, hvor der allerede er begravelser eller urner, vil området blive passet som hidtil
  2. I de smukke områder, der endnu ikke er taget i brug, vil græsset få lov til at vokse og vilde blomster forhåbentlig brede sig. Græsset vil blive klippet ca. 2 gange om året.
  3. Nye gravsteder vil blive anlagt med henblik på en mere økologisk pasningsform, hvor visnet løv fra de store egetræer vil få lov til at blive liggende.

Du er velkommen til at sende graver Anders Jahnsen en SMS (2465 3764) eller skrive til ham med kommentarer eller gode ideer på aj@maalovkirke.dk 

Venlig hilsen

Måløv Menighedsråd

Formand Lise Bramsen (21 90 32 05)