Du er her: 

Kirkegård

Graver

Spørgsmål angående administration af kirkegård kontakt kordegn Marianne Pia Jakobsen på 44 66 08 60 eller på mpj@km.dk

Graver

Anders Jahnsen
aj@maalovkirke.dk

tlf.: 2465 3764

Gravermedhjælper

Mette Riit