Du er her: 

Kirkegård

Graver

Spørgsmål angående administration af kirkegården

kontakt kordegnekontoret på 44 66 08 60 eller på maaloev.sogn@km.dk 

Graver

Anders Jahnsen
aj@maalovkirke.dk

tlf.: 2465 3764

Gravermedhjælper

Mette Riit