Sorggruppe

Sorggruppe i Måløv Sognegård

Det er svært at miste et menneske, man holdt af. Derfor er det godt, at der ofte er mange omkring en de første dage, og måske uger efter at man har mistet. Men derefter kan der komme en tid, hvor man føler sig meget alene. Her viser erfaringen, at det kan være en stor hjælp at være med i en sorggruppe, hvor man fortæller, lytter til hinanden og støtter hinanden.

I gruppen deles tanker og følelser, der opstår i forbindelse med tabet. Det viser sig, at mange har stor gavn af at høre hinandens historier og erfaringer, da man hurtigere genvinder mening og tillid til livet, når man er sammen med andre mennesker i samme situation.

Vi kan ikke få sorgen til at forsvinde, men ved at dele den med andre, der er i samme situation, kan den måske blive en lille smule lettere at bære.

Sorggruppen i Måløv er et tilbud til alle voksne, der har mistet enten bedsteforældre, forældre, ægtefællen/kæresten eller et barn/barnebarn. Erfaringer viser, at det er gavnligt at vente mindst 3 måneder efter dødsfaldet, før man begynder i en sorggruppe. Bærer du på en gammel sorg, er du også meget velkommen i gruppen. Vi mødes en aften hver 2. eller 3. uge, i alt 10 gange.

Når du har tilmeldt dig, vil du komme til en indledende samtale med en af gruppelederne. Her kan du fortælle din historie, og du vil høre om meningen med sorggruppen og om de få regler der er, f.eks. tavshedspligten. Efter denne samtale kan du afklare, om du ønsker at være med i gruppen, og derefter er tilmeldingen bindende fra begge sider.Sorggruppen følger hinanden gennem hele forløbet.

Næste sorggruppeforløb starter den 12. november 2019 fra kl. 16.00 til ca. kl. 18.00

Du er velkommen til at kontakte en af gruppelederne hvis du har spørgsmål eller ønsker at være med i sorggruppen.

Lisbeth Hannibal, Sognepræst i Måløv. Tlf. 44 66 15 60 eller liha@km.dk

Marianne Pia Jakobsen, daglig leder af kirkekontoret og erfaring med grupper i terapeutisk sammenhæng og har derudover deltaget i følgende kurser: "Når sorgen bæres sammen" v/Sorggrupper i Folkekirken, "Den medmenneskelige samtale" v/ Filadelfia og "Sorggruppelederkursus" v/ Kræftens bekæmpelse. Tlf. 44 66 08 60 eller mpj@km.dk